Volgende diensten  

Er zijn nog geen diensten toegevoegd.

Dagverslagen

Dag 1 - Wat vooraf ging & Naar Boekarest
Dag 2 - Eentje die je niet snel vergeet
Dag 3 - Lief en leed ...
Dag 4 - Wedstrijd zwembad & Blindeninstituut
Dag 5 - Naar huis
Dag 6 - Nagekomen bericht


Nieuwsbrief maart 2016


      Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding

   Nieuwsbrief


Klik op de link hierboven om de nieuwsbrief van dit jaar te openen.

Om niet in herhaling van vorig jaar vervallen, wordt er geen gemeenteavond georganiseerd. De dag- verslagen met extra foto’s van de transportgroep vindt u hieronder.


   Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding          Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding          Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding          Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding

    Dag 1           Dag 2          Dag 3          Dag 4


   Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding          Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding           Afbeeldingsresultaat voor pdf afbeelding

    Dag 5       Dag 6 en 7        Dag 8Hersteld Hervormd Roemeniëcomité


Vanuit onze gemeente wordt al vele jaren hulp verleent aan medechristenen in Roemenië. Dit werk wordt gestructureerd en gecoordineerd vanuit onze Hersteld Hervormde gemeente. We organiseren hulptransporten, waarbij enkele gemeenteleden meereizen om in Roemenië de materialen uit te delen.


Aangezien de hulptransporten door ons bekostigd worden, organiseren wij diverse acties. Wij informeren u hierover o.a. middels het kerkblad.


Voor meer informatie over ons werk of anderszins belangstelling, kunt u contact opnemen met de comitéleden. Wij horen graag suggesties en opmerkingen.


Boven alles vragen wij uw gebed, in al ons werk zijn wij afhankelijk van de zegen van de Heere.


U kunt uw spullen elke eerste vrijdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur inleveren bij de ingang van de bibliotheek en het verkooppunt van de collectebonnen aan de Margrietstraat te Stellendam, waar dan een kar zal staan waar u uw spullen in kwijt kunt. Wie niet in staat is zelf spullen te brengen, kan telefonisch contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).


Contactpersonen:


Ouderling C.M. Jansen, Eendrachtsdijk 6 (voorzitter)                                   tel. 491595


Dhr. M. Oskam, Voorstraat 101 (penningmeester)                                        tel. 492746


Mevr. A. Roos, Mandenmaker 4, Hellevoetsluis ( secretaresse)                tel. 0181-310247


 


Rekeningnr. : NL96 RBRB 0790 1917 33 t.n.v. H.H. Roemeniecomite Stellendam.


        


Een van de kinderen die verrast werden met een cadeautje.

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E