Volgende diensten  

zondag, 21 juli

10:00 Ds. W.J. van den Brink

18:00 Ds. L. Groenenbert

zondag, 28 juli

11:00 Ds. Joh. Fekkes

18:30 Ds. A. Kos

zondag, 04 augustus

11:00 Ds. J.W. van Estrik

16:00 Ds. G.J. BlankersActiviteitencommissie


De activiteitencommissie is opgericht onder verantwoordelijkheid van de kerkvoogdij en heeft als doel om door middel van het organiseren van (verkoop)activiteiten geld in te zamelen ten gunste van onze gemeente.


Contactpersonen:

Ouderling N. Oosters, Azaleastraat 35 (voorzitter)                   tel. 0187 - 492714

Mevr. D. Kievit, Fortjesweg 18 (secr.)                                     tel. 06-12547516

Mevr. P. van Bruinisse-Vreeswijk, Wilhelminalaan 7 Dirksland  tel. 06-30722505

                                                                                                

 

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E