Volgende diensten  

zondag, 26 mei

10:00 ds. W. Schinkelshoek

18:00 Ds. K. ten Klooster

donderdag, 30 mei

09:30 Ds. R. van Kooten   

zondag, 02 juni

10:00 Kand. G.M. Bosker

18:00 Ds. W.M. van der Linden

zondag, 09 juni

10:00 Kand. M. Diepeveen   

Ook in dit seizoen is het de bedoeling om weer Schakelclub te houden. Op deze club worden de jongeren verwacht, die de lagere school hebben verlaten tot 15 jaar. Er wordt voor iedere zaterdagavond getracht een leuk programma te maken. Daarnaast wordt tijd besteed aan bezinning over Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen. We hopen dat veel jongeren onze club zullen bezoeken. Alvast tot ziens op de Schakelclub.


Informatie over de clubavonden vindt u in het kerkblad Onder de vijgenboom.


Contactpersoon: G. Plas, Azaleastraat 24, tel. (0187) 491781


Het jeugdwerk vindt plaats in:

De Schuur, Bosschieterstraat 1, tel. 06-34262275

 

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E