Volgende diensten  

zondag, 26 mei

10:00 ds. W. Schinkelshoek

18:00 Ds. K. ten Klooster

donderdag, 30 mei

09:30 Ds. R. van Kooten   

zondag, 02 juni

10:00 Kand. G.M. Bosker

18:00 Ds. W.M. van der Linden

zondag, 09 juni

10:00 Kand. M. Diepeveen   

De kerkvoogdij houdt zich o.a. bezig met het beheer van de financiën en de kerkelijke gebouwen. Voor informatie over het gebruik en verhuur kunt u contact opnemen met kerkvoogd:


R.C.A. van der Linden

Mr. Iman Caustraat 76

tel. 0187-663913

Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam

Postbus 14

3250 AA Stellendam


scriba.hhg.stellendam@gmail.com

kerkvoogdijhhgstdam@gmail.com


Bankrekening kerkvoogdij: NL13 RBRB 069.20.72.004

Bankrekening voor giften nieuwbouw: NL18 RBRB 0694 5826 62 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente StellendamKerkvoogden
C. Keijzer(0187) 493121cor.keijzer@gmail.comLedenadministratie
L. Roos0187-492945lroos@filternet.nlVoorzitter
Joh. Tanis0187-664983johtanis@hetnet.nl 
M. van Maurik(0187) 785108 penningmeester.hhgstellendam@gmail.comPenningmeester
R.C.A.v.d. Linden0187-663913beheer.hhg.stellendam@gmail.com 

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E