Volgende diensten  

zondag, 22 september

10:00 Ds. W.J. van den Brink   

18:00 Ds. W.J. van den Brink   

zondag, 29 september

10:00 Ds. W.J. van den Brink   

18:00 Ds. W.J. van den Brink   

zondag, 06 oktober

10:00 Ds. W.J. van den Brink

18:00 Kand. W.J. Korving

Wij geloven en belijden een katholieke of algemene christelijke kerk. Deze kerk van Christus is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe.


De kerk van Christus is gefundeerd op Gods Woord zoals in de bijbel weergegeven. Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben (2 Petrus 1:21). Daarom mogen wij er zeker van zijn dat Gods Woord in alle opzichten waar is. 


De kerk van Christus heeft dit Woord eerbiedig nagesproken in de drie oecumenische belijdenisgeschriften:

en de drie Formulieren van Enigheid: 


Deze belijdenisgeschriften worden door ons onverkort en als bindend aanvaard. Ook op onze kerkelijke vergaderingen zijn deze belijdenissen altijd nagesproken. Daarom verklaren wij de uitspraken zoals gedaan op de generale synodevergaderingen voor vast en bondig. 


Het is belangrijk een zeer betrouwbare Bijbelvertaling te hebben. Hiervoor gebruiken wij in onze erediensten en kerkelijke vergaderingen de Statenvertaling (1618/1619), uitgegeven door Jongbloed. In dit kerkboek zijn o.a. ook opgenomen de 150 berijmde Psalmen, de 12 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de Heidelbergse Catechismus, liturgische formulieren voor o.a. bediening van de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente, bevestiging van ambtsdragers, en huwelijksbevestiging, enkele christelijke gebeden, en het Kort begrip (samenvatting van de Heidelbergse Catechismus).

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E